SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RAKOWICACH MAŁYCH

Comfort SA

Rakowice Małe 17
59-600 Lwówek Śląski

tel.: +48 75 784 03 00
e-mail: sekretariat@comfortsa.pl
www.comfortsa.pl

NIP: 615-002-48-67
REGON P-003293801
KRS 0000363154

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
Kapitał Zakładowy 500 000,00 zł

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W TORUNIU

Zakład Produkcyjny w Toruniu

ul. Wapienna 10
87-100 Toruń

tel.: +48 56 612 05 00
e-mail: torun@comfortsa.pl
www.comfortsa.pl

NAPISZ DO NAS


Dział techniczno-handlowy
Dział logistyki i zaopatrzenia
Dział personalny

th@comfortsa.pl
tel.: +48 75 784 03 04

Marek Roicki
Dyrektor Techniczno-Handlowy
tel.: +48 75 784 03 01
kom.: +48 600 394 409
m.roicki@comfortsa.pl

Agnieszka Zachar-Kojder
Kierownik Działu Logistyki i Zaopatrzenia
tel.: +48 75 784 03 33
kom.: +48 608 200 815
a.kojder@comfortsa.pl

Patrycja Uznańska
Kierownik ds. Personalnych
tel.: +48 75 784 03 19
kom.: +48 604 580 783
rekrutacja@comfortsa.pl