STROPY TYPU FILIGRAN

Stropu typu filigran bardzo dobrze sprawdzają się na stropach o skomplikowanym kształcie. Charakteryzuje je praktycznie dowolność w kształtowaniu geometrii stropu. Prefabrykowane płyty stropowe typu Filigran mają grubości od 5 do 7 cm, wbetonowane zbrojenie nośne oraz dźwigarki kratowe jako zbrojenie łączeniowe pomiędzy elementem prefabrykowanym, a nadbetonem. Rozpiętość i szerokość płyt dostosowana indywidualnie do projektu.