BELKI

Stosowane zarówno jako belki podstropowe (podciągi), belki fundamentowe oraz płatwie dachowe.
Prostokątne – przekrój najkorzystniejszy statycznie, płyty opierają się na górnej powierzchni belki, daje stosunkowo dużą wysokość stropu, stąd niekiedy istnieje konieczność stosowania przekrojów odwróconego „T” lub „L”
Teowe – w kształcie odwróconego „T”, produkowane głównie jako beki podstropowe, gdzie strop opiera się na wsporniku liniowym w dolnej części belki
„L” – jako belki krawędziowe podstropowe; oparcie stropu na wsporniku liniowym w dolnej części belki
Trapezowe – głównie stosowane jako płatwie strunobetonowe