BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Budynki hal mają na celu stworzenie jak największych wewnętrznych powierzchni otwartych, o niezakłóconej możliwości manewrowania i składowania. Stąd konstrukcja nośna hal fabrycznych, magazynowych składa się najczęściej z układu prefabrykowanych słupów, belek i dźwigarów. Także ściany zewnętrzne czy ściany oddzielenia pożarowego wykonywane są coraz częściej w technologii prefabrykowanej. Celem przyspieszenia realizacji zdarza się, że prace monolityczne przy fundamentach są znacząco ograniczone i prefabrykuje się zarówno stopy fundamentowe jak i belki podwalinowe. W halach o dużej rozpiętości oraz znacznych obciążeniach stropów bardzo często wbudowywane są płyty TT, które umożliwiają redukcję liczby słupów pośrednich w obiekcie.