SŁUPY I STOPOSŁUPY

Słupy prostokątne

Żelbetowe słupy prefabrykowane są szeroko rozpowszechnione w budownictwie, projektowane są na wysokość obiektu, mają prostokątny, kwadratowy przekrój, jednolity bądź zmienny na wysokości.

Naszym standardowym produktem są skomplikowane, wielokondygnacyjne słupy z konsolami mającymi dowolną wielkość, kształt i miejsce umocowania – zgodnie z architektonicznymi i konstrukcyjnymi wymaganiami obiektu.

Produkujemy zarówno słupy montowane:

– „na wytyki”, gdzie montaż umożliwiają osadzone w prefabrykacie rury robusta w ilości zgodnej z wystawionymi ze stopy fundamentowej prętami kotwiącymi (wytykami). Rury robusta na budowie zalewane są przez montażystę zaprawą ekspansywną, szybkosprawną, wysokowytrzymałościową opcjonalnie dopuszcza się zalewanie betonem drobnoziarnistym;

– na systemowe połączenia śrubowe, gdzie słupy są skręcane na budowie do osadzonych w stopie fundamentowej kotew, a następnie podlewane zaprawą ekspansywną, szybkosprawną, wysokowytrzymałościową;

– w kielichu – dół słupa jest ryflowany, montaż nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów. Słup po osadzeniu w kielichu jest zalewany zaprawą ekspansywną lub betonem drobnoziarnistym

 

Słupy okrągłe

Produkujemy słupy okrągłe z konsolami i bez. Zazwyczaj są to słupy pełniące rolę reprezentatywną, w których estetyka odgrywa znaczącą rolę. Dlatego też w znaczącej mierze są montowane na systemowe połączenia śrubowe.

 

Słupy ze stopą fundamentową – stoposłupy

Stoposłupami powszechnie nazywa się słupy połączone w sposób sztywny ze stopami fundamentowymi. Produkcja takich elementów w znaczący sposób przyśpiesza prace na budowie ograniczając prace fundamentowe „na mokro” do minimum.

Produkujemy stoposłupy ze słupami prostokątnymi jak i okrągłymi.