STROPY SPRĘŻONE TYPU TT

Stropy sprężone typu TT z uwagi na dużą nośność (nawet powyżej 30kN/m2) oraz rozpiętość do 24m są chętnie wykorzystywane w budownictwie przemysłowym jak i przy parkingach wielopoziomowych. Szerokość płyt dostosowana jest do siatki słupów, optymalnie wynosi 2,5m. Stropy tego typu wykonuje się najczęściej z nadbetonem na cienkiej (5-7cm) płycie z wypuszczonym zbrojeniem zespalającym, ale wykonuje się także płyty bez nadbetonu głównie na potrzeby parkingów wielopoziomowych