Polityka Jakości

CERTYFIKAT CE

Od dnia 01 stycznia 2009r. mamy prawo umieszczać oznakowanie CE ‚Communité Européen’ (Wspólnota Europejska) na naszych wyrobach. Symbol CE jest deklaracją, iż nasze wyroby odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i wynikającymi z niej przepisów posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji systemu oceny zgodności dla niżej wymienionych norm:

  • EN 13224 – Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe
  • EN 13225 – Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne
  • EN 13747 – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
  • EN 14843 – Prefabrykaty z betonu – Schody
  • EN 14844 – Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe
  • EN 14992 – Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian

Certyfikat przyznało nam Szwedzkie Stowarzyszenie Systemu Certyfikacji NORDCERT.

Z dniem 22 grudnia 2015 Zakład Produkcyjny w Toruniu rozszerzył certyfikat o normę EN 13224 Żebrowe elementy stropowe, co umożliwia nam produkcję między innymi płyt TT.

 

GÜTESCHUTZ BETON- UND FERTIGTEILWERKE SACHSEN E. V. z Drezna

Co roku otrzymujemy Certyfikat Zgodności z normą DIN 1045:1988-07. Audytuje nas również niemiecki odpowiednik akredytowanej placówki certyfikujący GÜTESCHUTZ BETON- UND FERTIGTEILWERKE SACHSEN E. V. z DRESDNA. Odpowiedni poziom jakości produkcji zaowocował przyznanym niemieckim certyfikatem na nasze wyroby – „Bestätigung der Gültigkeit der Übereinstimmungszertifikate”. Dzięki posiadaniu tego certyfikatu Comfort S. A. ma prawo zbywania swoich prefabrykatów na rynku niemieckim.

Nasi klienci zaopatrywani są w pakiet dokumentów jakościowych związanych z dostarczonymi prefabrykatami niezbędnymi do „przekazania” budowy. Mimo stabilnej jakości produkcji wciąż pracujemy nad jakością naszych wyrobów, aby były one zgodne z najnowszymi technologiami i najpełniej odpowiadały one coraz wyżej stawianym przez Państwa oczekiwaniom. Spełniamy szwedzkie wymogi jakościowe.

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI NORDCERT

Najwyższe standardy produkcji zaowocowały przyznaniem w dniu 1 stycznia 2007r. certyfikatu NORDCERT. Stowarzyszenie Systemu Certyfikacji NORDCERT Dla Kontroli Produkcji Prefabrykowanych Elementów Betonowych, stwierdza, iż nasze produkty są zgodne z normami i przepisami SS-EN 206-1, BKR i BBK oraz z zasadami certyfikacji BBC.

 

DZIAŁANIA W SFERZE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

W przedsiębiorstwie prowadzona jest kompletna kontrola jakości na podstawie Zakładowej Kontroli Produkcji. Polega ona na stanowiskowej kontroli każdej wykonywanej operacji technologicznej przez nadzór działu produkcji oraz badaniach laboratoryjnych, nadzorowanych przez pracowników Kontroli Jakości. Przeprowadzane kontrole są odnotowywane w „Karcie Technologicznej Wyrobu”. Na podstawie tych dokumentów zawsze można stwierdzić kto i kiedy wykonywał dany prefabrykat, a nawet poszczególną operację i kto ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowość.

Takie powiązanie pracowników z odpowiedzialnością zaowocowało postawą, że jakość jest sprawą każdego pracownika naszej firmy. W świetle posiadanej i prawidłowo funkcjonującej Kontroli Jakości, jak również używania do produkcji wszelkich materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty wyroby nasze dopuszczone są do obrotu i powszechnego stosowania na rynku polskim, zgodnie z wymogami norm i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach budowlanych”.

certyfikat1
certyfikat5
certyfikat2
certyfikat4
certyfikat3