pierścień – konstrukcja wsporcza powłoki kominowej 3