ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU

TH/2018

Twoje główne zadania:
-nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych,
-przygotowywanie ofert i kalkulacji cenowych,
-udział w negocjacjach biznesowych, w tym również z klientami zagranicznymi,
-doradztwo techniczne,
-pozyskiwanie nowych kontraktów,
-przygotowywanie lub weryfikacja umów zawieranych ze zleceniodawcami i podwykonawcami,
-współpraca z poddostawcami i podwykonawcami robót oraz poszczególnymi wydziałami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie .
Od nas otrzymasz:
-stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę),
-atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne),
-możliwość ubezpieczenia grupowego siebie i swojej rodziny,
-możliwość awansu zawodowego,
-niezbędne narzędzia pracy,
-możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego z dziedziny prefabrykacji,
-spotkania i wyjazdy integracyjne.
Od Ciebie oczekujemy:
-wykształcenia wyższego o kierunku budowlanym (wymóg konieczny),
-doskonałej organizacji pracy,
-wysokiej kultury osobistej,
-wysokich zdolności interpersonalnych,
-gotowości odbywania podróży służbowych,
-samodzielności, przedsiębiorczości i efektywności w działaniu,
-mile widziana znajomość j.angielskiego lub j.niemieckiego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji, wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych, na adres: rekrutacja@comfortsa.pl lub bezpośredni kontakt z działem personalnym firmy w Rakowicach Małych 17.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do COMFORT SA z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez COMFORT SA danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@comfortsa.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.