MISTRZ UTRZYMANIA RUCHU

nr ref. DURT

Główne zadania na stanowisku pracy:
-bezpośredni nadzór nad pracami mechaników i elektryków w dziale utrzymania ruchu

-planowanie prac, wyznaczanie szczegółowych zadań dla pracowników

-organizowanie i nadzorowanie napraw i remontów oraz aktywny udział w rozwiązywaniu problemów technicznych

-nadzorowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

-kontakt oraz współpraca z firmami zewnętrznymi

-ocena skuteczności przeprowadzonych konserwacji i remontów maszyn, analiza przyczyn pojawiąjących się awarii i usterek

-tworzenie harmonogramów przeglądów, remontów i prewencyjnych prac serwisowych maszyn i urządzeń

-wprowadzenie i nadzór nad systemem raportowania o awariach i przerwach w produkcji

-udział oraz organizacja uruchomień nowych maszyn i urządzeń

-sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych

-opracowywanie budżetu kosztowego remontów i napraw, nadzór nad jego realizacją

-nadzór i kontrola zakupu części zamiennych i potrzebnych materiałów przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów zamówień, poszukiwanie rozwiązań zmniejszających koszty w zakresie utrzymania ruchu, planowanie inwestycji w zakupach technicznych

Twoje kompetencje:
-wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne np. mechaniczne

-min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z zarządzaniem zespołem technicznym w firmie produkcyjnej

-praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektryki, automatyki mechaniki; znajomość budowy maszyn produkcyjnych; znajomość zasad i przepisów BHP

-zdolność koordynowania wdrażanych projektów oraz ustalania priorytetów

-biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną

-odpowiedzialność, sumienność, samodzielność

-otwartość na innowacje, umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego rozwiązywania problemów oraz samodzielnego podejmowania decyzji

-umiejętność planowania oraz dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu

Mile widziane:
-znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

W zamian oferujemy:
-stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie zatrudniającej ponad 8000 osób

-atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne: talony na święta, paczki dla dzieci, itp.)

-cenne doświadczenie zawodowe

-wsparcie kierownika działu w codziennych zadaniach

-pracę w przyjaznej atmosferze

-możliwość rozwoju zawodowego

-możliwość awansu zawodowego

-możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz do Pracowniczych Planów Kapitałowych

-spotkania i wyjazdy integracyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z nr referencyjnym i klauzulą o ochronie danych osobowych, na adres: rekrutacja@goldbeck.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GOLDBECK COMFORT SP. z O.O. z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@goldbeck.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.