INŻYNIER DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

nr ref. ZR

Główne zadania na stanowisku pracy:
– planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych usprawniających proces produkcyjny
– planowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów inwestycyjno-modernizacyjnych
– udział w planowaniu optymalizacji kosztów produkcji i utrzymania zakładu
– doradztwo w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii
– redukcja negatywnej emisji do środowiska
– monitoring wskaźników zużycia energii
– kreowanie i inicjowanie zmian w zakresie przetwarzania odpadów
– prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju zakładu
– doradztwo techniczne związane z utrzymaniem ruchu
– poszukiwanie i wdrażanie nowinek technicznych

Twoje kompetencje:
– wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektronika, inżynieria środowiska lub pokrewne)
– bardzo dobra znajomość zagadnień w obszarze energetyki, automatyki, mechaniki i zrównoważonego rozwoju
– znajomość zagadnień ochrony środowiska i nowoczesnych systemów zarządzania produkcją
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz łatwość poruszania się w przestrzeni wirtualnej
– prawo jazdy kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych
– mile widziana znajomość języka niemieckiego lub chęć do podjęcia nauki

W zamian oferujemy:
– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie zatrudniającej ponad 8000 osób
– atrakcyjne wynagrodzenie
– świadczenia socjalne
– cenne doświadczenie zawodowe
– pracę w przyjaznej atmosferze
– możliwość rozwoju zawodowego
– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz do Pracowniczych Planów Kapitałowych
– spotkania i wyjazdy integracyjne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z nr referencyjnym i klauzulą o ochronie danych osobowych, na adres: rekrutacja@goldbeck.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GOLDBECK COMFORT SP. z O.O. z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@goldbeck.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.