KSIĘGOWA/Y

nr ref. FK

Twoje główne zadania:
-dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących obrotu magazynowego oraz sprzedaży,
-tworzenie rejestrów podatkowych VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7 wraz z uzgodnieniami konta księgowego,
-bieżące uzyskiwanie akceptacji dokumentów zakupowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym przez osoby upoważnione,
-kontrola sald należności oraz zobowiązań i ich uzgadnianie z kontrahentami, współpraca z komórką windykacji,
-realizacja korespondencji w zakresie powierzonej pracy,
-uczestnictwo przy zamknięciu roku oraz audycie zewnętrznym.

Od nas otrzymasz:
-stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
-atrakcyjne wynagrodzenie + premie + świadczenia socjalne,
-nietuzinkowe doświadczenie w dziedzinie finansów i księgowości,
-możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
-możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
-spotkania i wyjazdy integracyjne.
Od Ciebie oczekujemy:
-wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym,
-doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
-bardzo dobrej znajomości zagadnień księgowych,
-doskonałej organizacji pracy,
-odpowiedzialności i rzetelności.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji, wraz z nr referencyjnym i klauzulą o ochronie danych osobowych, na adres: rekrutacja@comfortsa.pl lub bezpośredni kontakt z działem personalnym firmy w Rakowicach Małych 17.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do COMFORT SA z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez COMFORT SA danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@comfortsa.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.