PALACZ KOTŁOWY, MECHANIK

Główne zadania na stanowisku pracy:
– nawęglanie kotłowni,
– utrzymywanie pożądanej temperatury w kotłach i ciśnienia pary wodnej,
– odmulanie kotła,
– szlakowanie kotła,
– regeneracja wymienników do uzdatniania wody,
– regeneracja wkładów w hydroforowni,
– prace mechaniczno-ślusarskie poza sezonem grzewczym.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
– posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy palacza kotłowego lub jesteś gotowy do podjęcia przyuczenia w zawodzie,
– posiadasz uprawnienia SEP E2 (grupa2) lub jesteś gotowy przystąpić do kursu finansowanego przez pracodawcę,
– praca w systemie 3-zmianowym w okresie grzewczym nie stanowi dla Ciebie problemu,
– cechuje Cię rzetelność i odpowiedzialność.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie zatrudniającej ponad 6000 osób,
– atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne: talony na święta, paczki dla dzieci, itp.),
– pracę w przyjaznej atmosferze,
– wsparcie współpracowników w codziennych zadaniach,
– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
– pracę w stabilnych godzinach,
– system pracy 3-zmianowy w okresie grzewczym oraz 2-zmianowy poza okresem grzewczym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z działem personalnym firmy w Rakowicach Małych 17, tel. 75/7840319

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GOLDBECK COMFORT SP. z O.O. z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@goldbeck.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.