TECHNOLOG BETONU

nr ref. TB/2018

Twoje główne zadania:
– stała kontrola jakości surowców, materiałów i półfabrykatów zgodnie z wymaganymi normami,
– opracowywanie i uaktualnianie składu mieszanek betonów (recept),
– systematyczna kontrola jakości betonu oraz dokumentowanie kontroli,
– nadzór nad bieżącymi badaniami laboratoryjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych receptur,
– kontrola przestrzegania ustalonych recept przy produkcji betonów i przestrzeganie cykli technologicznych;
– nadzór nad pracownikami wydziału laboratorium i betonowni,
– współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.

Od nas otrzymasz:
– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
– atrakcyjne wynagrodzenie + premie + świadczenia socjalne,
– możliwości awansu zawodowego,
– nietuzinkowe doświadczenie w dziedzinie produkcji prefabrykatów betonowych,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
– samodzielność w działaniach,
– spotkania i wyjazdy integracyjne,
– stabilne godziny pracy.
Od Ciebie oczekujemy:
– wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo lub chemia budowlana lub pokrewne,
– umiejętności zarządzania podległymi pracownikami,
– wiedzy w zakresie technologii betonu,
– otwartości na nowinki i chęci zdobywania wiedzy w zakresie swoich obowiązków zawodowych,
– doskonałej organizacji pracy,
– motywacji i zaangażowania w pracę,
– odpowiedzialności i rzetelności,
– mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji betonu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji, wraz z nr referencyjnym oraz klauzulą o ochronie danych osobowych, na adres: rekrutacja@comfortsa.pl.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do COMFORT SA z/s w Rakowicach Małych 17 59-600 Lwówek Śl. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez COMFORT SA danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@comfortsa.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Rakowice Małe 17 59-600 Lwówek Śl. lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 75/7840319.